Werken aan je ontknoping

Zit je ook wel eens in de knoop? Knoop in je maag? Knoop in je zakdoek om iets maar niet te vergeten? Of kan je er soms geen touw meer aan vast knopen?

Knopen zijn barrières die voor kunnen komen in zowel je psychische als fysieke welzijn. Knopen kunnen worden veroorzaakt door stress, trauma of overbelasting (en dat kan een mentale of fysieke overbelasting zijn).

Tijd voor ontknoping!

Door de strijd aan te gaan met je knopen kan je beter en makkelijker herstellen. Bijvoorbeeld pijn na een ingreep kan je belemmeren in je beweging. Door die pijn te verminderen kan je lijf beter functioneren en kan de hersteltijd worden verkort. Of je kan een stress-situatie beter leren hanteren, of die nu eenmalig (bijvoorbeeld een examen) of voortdurend (bijvoorbeeld stress op je werk) is.

Met technieken uit Touch For Health toegepaste kinesiologie is het mogelijk om te traceren aan welke knopen gewerkt kan worden, en op welke manier.

Door te ontknopen kan je je welzijn verbeteren. Op allerlei vlakken, wat je doel dan ook maar is.

Het bereiken van je doel kan worden belemmerd door knopen waar je mee worstelt. Dat wil niet zeggen dat je dus dat doel niet bereikt, maar wel dat je er veel meer inspanning en dus energie in moet steken dan eigenlijk nodig is.